Mukomana / Murume Kuisa Mwana Wake Pamberi Pako? Verenga Izvi.

Kudanana sevanhu vakuru kunogona kuve kwakasiyana mamiriro pane kufambidzana mune vechidiki kana kutanga kwemakumi maviri.

Panguva iyo mumwe munhu anenge ave nemakore makumi matatu, makumi mana, kana kupfuura, vanenge vaunganidza ruzivo rwehupenyu. Zvimwe zvezviitiko zvehupenyu zvinogona kusanganisira mwana kubva kuhukama hwekare.

Kana iwe uri kufambidzana (kana kutoroora) murume ane mwana kubva kune imwe yapfuura kudyidzana, saka iwe urikupinda muhukama nevanhu vaviri (kana kutopfuura) vanhu, pane kungova mumwe chete.

Chokwadi, mune dzakawanda hukama hwehukama, pane dzimwe nhengo dzemhuri dzinofanira kukwikwidzana nadzo. Isu tese takanzwa nyaya dzevanhu vachipesana nevatezvara vavo, kana kuti kubata nevanun'una vavo hafu-vakapenga hama.

zvekuvaraidza zvevakaroora vane makore ekuma50

Izvo zvakatosiyana chaizvo nevana veumwe wako, zvakadaro. Kana tave nehukama hwakaoma simba nevabereki veumwe wedu kana vanin'ina, ipapo pane kunetsana pakati pevakuru vezera rakaenzana iro rinogona kugadziriswa uye kugadziriswa nenzira kwayo.Nemwana, munhu mudiki uya akaunzwa munyika neumwe wako. Nekuda kweizvozvo, mukomana wako (kana pamwe murume panguva ino) haangori nebasa rehupenyu hwavo hwese vane mabasa akakosha sekurera nekutungamira mwana wavo.

Vari Kuisa Mwana Wavo Pamberi Pangu!

Hungu, hongu. Ehe saizvozvo. Zvakajairika kuti mubereki aise mwana pamberi peumwe wake nyowani, nekuti ndizvo zvavanofanirwa kuita.

Kana iwe uri muhukama nemumwe munhu, ndinovimba imi mese muri vaviri vakuru vanokwanisa vanogona kuzvitarisira. Iwe uri mukudyidzana uku nekuti munodanana, munowirirana zvinosekesa, uye muchida kuvaka hupenyu pamwe chete.Mwana wavo chikamu chakakosha chehupenyu huno, asi ndinovimba unoona kuti zvinodiwa nemwana zvinogara zvichiuya pamberi pako… apa vachiri mwana kana munhu mukuru.

Nekuti vanofanirwa.

Kana iwe uchinge uchinge uchinetseka muhukama uhu nekuti iwe uchinzwa kuti mwana ari kuwana kutarisisa kupfuura zvauri, funga zvaunotarisira kwechinguva. Izvi zvinogona kunyanya kuoma kana iwe usina vana vako.

Paunenge uri mubereki, hupenyu hwako hausi hwako zvachose. Iwe haugone kunamatira kune pfungwa yekuti manheru ano ichave isina kumiswa zuva rehusiku, nekuti iwe hauna zano rekuti zvinhu zvichatamba sei mumaawa mashoma anotevera.

Panzvimbo pekuwana mukana wekutaura kwemaawa pamusoro peyaunofarira kudya kwemanheru, ungatofanira kutora mwana kubva kurara nekuti ivo vari kurutsa. Kana kuenda navo kuchipatara nekuti vatyoka ruoko rwavo vachitsvedza vachidzika masitepisi muhomwe yekurara.

Imi vaviri vakuru makapfuura nezvinhu zvakawanda kusvika parizvino, asi hamusati matombopedza zvese izvi moga, handiti? Wakave uine vabereki uye / kana vamwe vanochengeta avo vaitarisira kune zvaunoda kudzamara wakwanisa kuve wakazvimiririra. Zvakanaka, ikozvino zvava zvako uye zveumwe wako mukana wekutarisira kumwana wavo (ren).

Ini Ndinotarisana Sei Neizvi Zvese?

Kana mwana wemumwe wako achiri mudiki kwazvo, ivo vanenge vanyatsovimba nevabereki vavo (s) kwemakore akati wandei zvakadaro.

Ndinovimba unogona kuyedza kuwirirana navo nekukasira kuitira kuti vakuone iwe semumwe munhu wavangatendeukira kwaari kuti vabatsirwe nerutsigiro, pane kukwikwidza kutarisisa uye rudo rwevabereki vavo.

Iyi, chokwadi, inzvimbo inotyisa yekutaurirana. Vanhu vazhinji vanozeza kuzivisa vanhu vavari kufambidzana navo kusvika vaziva kuti zvinhu zvakakomba. Izvi zvinogona kutora chero kubva pamwedzi yakati wandei kusvika kumakore mashoma.

Vazhinji vabereki vanoita izvi nekuda kwezvikonzero zvakati. Kunyanya, ivo vanoda kuve nechokwadi chekuti munhu wavari kufambidzana naye ari pachokwadi, izvo zvinotora nguva.

Vanhu vanowanzo kuve pahunhu hwavo hwakanakisa kwemwedzi mitatu kana mitanhatu yekutanga yehukama. Nekuda kweizvozvo, hazvishamise kudanana nemumwe munhu kweinenge hafu yegore vasati vaunzwa kune chero vana.

Chikonzero chechipiri ndechekuti mubereki angangodaro asingade kuunza mwana wavo kune mutsva anokwanisa-mubereki kusvikira vaine chokwadi chekuti mumwe wavo mutsva achave mumufananidzo kwenguva yakareba.

Zvinogona kukanganisa mwana zvakanyanya kana vakagadzira chisungo chakasimba nemusikana / mukomana wemubereki wavo, chete kuti munhu iyeye abviswe muhupenyu hwavo kuburikidza nekurambana.

Iyi yekupedzisira mamiriro ezvinhu inoshungurudza kune wese munhu anobatanidzwa, nekuti vana vanozofanira kurasikirwa kurasikirwa kakawanda pamusoro. Vabereki vavo vakapatsanurana (kana mumwe akafirwa), ipapo mumwe munhu wavakazvibvumira kuti vade uye kuvimba naye akangoerekana anyangarika… Unogona kufungidzira nyaya dzekusiya dzavachave nadzo nekuda kweizvi zvese.

Izvo hazviiti kuti zvinhu zvive nyore kwauri, hazvo? Zvakanyanya kuoma nekuti vana vanokura uye vanokurumidza kukura. Munguva iyo inopfuura pakati pako uchisangana nemubereki wavo uye uchinyatso kuunzwa kumwana, vanogona kunge vakakura masendimita mashoma, vakadzidza kutaura, vakasvetuka giredhi, nezvimwewo Zvinhu zvinofamba nekukurumidza chaizvo kumhanya kwemwana, handizvo here?

Kubva pane zvandakaunganidza kubva kune vanhu vakambodanana nevabereki vasina murume, zvinhu zvinowanzo kuve nyore kana mwana angave ari pasi pemakore mashanu, kana pakati pevapakati kusvika pakati pevachiri kuyaruka.

Vana vadiki kwazvo vanowanzojairana nemamiriro ezvinhu matsva (uye nevanhu) zviri nyore, nepo vechidiki vari kuyaruka vane kuzviziva kwakakwana uye kuzvimiririra kwavo kuti vasanzwa kutyisidzirwa nekuvapo kweumwe munhu.

Ndiro riri-pakati pechikuva - ngatitii pakati pemakore matanhatu negumi nematanhatu - izvo zvinogona kuve zvakanyanya kunetsa kutaurirana.

Vana vanoda inoshamisa nguva uye kutariswa. Kana mukomana kana murume wako aine mwana, iwe uchafanirwa kubvuma icho chokwadi nekukurumidza kwete gare gare uye dzidza kuchinjika zvinoenderana.

Asi Ko Zvakadii NEZVANDINODA NEZVEDI?

Kuva nechiyero chakaenzana mune chero hukama hwepabonde hwakakosha. Mushure mezvose, uyu ndiye munhu wawakasarudza kuve nehukama hwakareba naye, saka imi vaviri munofanira kukwanisa kushanda pamwe chete.

Dai maingova vaviri venyu, saka maizokwanisa kutaurirana mhando iyi yakaenzana yekuchinjana zviri nyore. Asi sekutaura kwatamboita, pane vanopfuura vaviri muhukama uhwu, uye zvese zvinofanirwa kutarisirwa.

Iwe unonzwa here kuti zvaunoda uye zvaunoda zviri kutariswa mukufarira mwana wemumwe wako?

Uri kuregeredzwa apo mwana achiwana wako wese shamwari nguva, mari, uye kutariswa? Unonzwa kusaririra here?

Kana urikubatwa zvisina kunaka nemwana wavo uye mumwe wako haana zvaari kuita nezvazvo?

Chii chaizvo chaunotsamwiswa nacho?

Iwe unonzwa sei kuti mukomana kana murume wako ari kuisa mwana wavo pamberi pako?

Ndiwo mubvunzo wezvipikirwa zvenguva, senge zvataurwa pamusoro zvambokanganiswa zvirongwa zvemanheru? Kana zvirizvo, saka zvichave kwauri kuti uwedzere kune pfungwa yekuti zvinhu zvakadaro zvinogona kugara zvichiitika. Izvo zvinodiwa nemwana zvinoita, kutaura zvazviri, tungamira kupfuura zvako.

Kana, pachinzvimbo, chiri chiitiko apo mwana ari nemaune kupindira nguva yako pamwe chete negodo kana kusagadzikana, saka ndicho chinhu chauchazoda kuti utaure nemumwe wako nezve.

ndinomuda ndoitei

Sarudza maawa mashoma kuti ugone kutaura pamusoro pezvinhu usingakanganisike. Sarudza manheru apo mwana ari kune imwe nzvimbo yemumwe mubereki kana sekuru nasekuru, kana kana vaine manheru kana makirasi evhiki.

Enda kune mumwe wako nekunetseka, asi zviite nenzira isiri yekupomera, kana inoshaiwa. Kuuya chaiko uye uchitaura chimwe chinhu senge 'Mwanasikana wako ane godo neni uye ari kuedza kupindira munguva yedu tiri pamwe chete' kunokonzera kutsamwa. Iye achabva angosvetukira kuzvidzivirira kwake nekuti zvinoita sekunge urikuedza kukonzera kukakavara.

Saizvozvowo, kuuya sekusachengeteka uye kuchenjera kunenge kuchingokuvadza. “Unogara uchisarudza nguva nemwanakomana wako nekufamba kwenguva neni!” ichavhara murume / mukomana wako pasi, sezvo achanzwa sekunge kune mumwe mwana anoshaiwa anonzwira nguva yake, pane kuti mumwe wake anzwisise mamiriro ezvinhu ese.

Pane kudaro, taura wakadzikama uye zvine musoro, uye edza kuti usacheme kana kunyanya kunetseka. Bvunza maonero ake pamusoro pemamiriro ezvinhu uye utaure zvakaitika chaizvo.

Semuyenzaniso:

“Ndakaona kuti (zita remwana) rinowanzozvisunga pakati pedu patinombundirana. Iwe unofunga kuti ari kunzwa kusachengeteka nezve paanomira muhukama hwedu? Kana zvirizvo, tingatarise sei izvi pamwe chete kuti anzwe kudiwa uye kuonekwa? ”

Ratidza mumwe wako kuti iwe unofarira kushanda pamwe chete kuita kuti iyi mhuri yakasanganiswa ishande zvakabatana, pane kubata izvo zvaunonzwa kuti mugove wako weyakaganhurirwa huwandu hwesimba nekutarisisa.

Iva Chikwata Chakabatana

Mumuenzaniso wapfuura, iwe wakaratidza kunetsekana nemwana wemumwe wako uye kuda kushanda pamwe chete kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.

Rudzi irwo rwekubatana kwechikwata chakabatana chinoda kushanda nenzira mbiri.

zvese zvandinoita zvinogumbura murume wangu

Iwe unogona kuzviwana iwe uri mune mamiriro apo mwana anonyepa kumubereki wavo pamusoro pako mukuyedza kumutsa dambudziko. Kana, kana ivo vari muzera re 11-16 rezera, vanogona kunzwa sekunge urikuedza kutsiva amai vavo, uye vozoita saizvozvo.

Mumamiriro ezvinhu akadai, unogona kuona kuti havana kukuremekedza kana kukushusha. Wako mumwe wako anogona kunzwa sekunge vakanamatira, mukuti ivo havadi kupatsanura mwana wavo nekumutsiura kana kuvaranga, asi havadi kuti iwe urege kuremekedzwa kana kuitirwa zvakaipa futi.

Aya ndiwo mamiriro akaomera imi mose , uye zvakakosha kuyeuka izvozvo. Iwe hausi kupinda muchiitiko chetsika apo iwe uri kusangana nemunhu mumwe uye kurima mhuri nyowani navo: iwe ndiwe unopinda mune yavo yakasimbiswa mhuri yuniti.

Uchadaro zvese unofanirwa kuchinjika, asi semumwe wevakuru pano, uchafanirwa kuve unokwanisa kuumbika uye unonzwisisa kupfuura mwana.

Edza kupinda muhukama uhwu nerudo uye nemoyo wakashama. Panzvimbo pekuve nemafungiro uye tarisiro yekuti zvinhu zvinofanirwa kubuda sei, dzidza kupindura kumamiriro ezvinhu sezvaanoitika.

Kumbira rubatsiro rwemumwe wako maererano nekuziva mwana wavo pamitemo yemwana, kuchinjira kune chidiki cheyero yekunyaradza uye nzira dzekutaurirana.

Kana iwe uchikwanisa kuratidza vese vari vaviri kuti uri muchikwata chavo kubva pazuva rekutanga, kunyangwe kuburikidza nedambudziko, uchakurumidza kuona kuti munogona kutaurirana zvakanakisa zvese pamwechete.

Uye ndizvo zvakaita mhuri, handiti?

Kunyange zvakadaro hauna chokwadi chekuita nezve mukomana kana murume anoisa mwana wake pamberi pako? Taura zvepamhepo kune hukama hukama kubva kuRelationship Gamba uyo anogona kukubatsira kuti uone zvinhu. Simply.

Unogona zvakare kuda: