19 Hunhu Hwakafumura Munhu Asina Hana

Kana tichiti mumwe munhu ari kutonhora, hatisi kugara tichireva tembiricha yavo.

Dzimwe nguva tinoreva kuti vane moyo unotonhora. Asi zvinorevei chaizvo izvo?

Kuti ikubatsire kunzwisisa, heano 19 maitiro ayo munhu ane moyo unotonhora angaratidze.

1. Ivo havana hanya uye havana hanya.

Vanhu vane moyo inotonhora kazhinji kazhinji havana tsitsi pamusoro pezvinetso zvevamwe kana kurwadziwa.

Ivo vanowanzo shayikwa kwekutanga kunzwira tsitsi uko kunoumba kuzhinji kwekuzvininipisa kwedu sevanhu vamwe nevamwe.Nekuti ivo vanozvimiririra pachavo, vanoona zvisingaite kufungidzira kuti havazi vese vanovakwa saizvozvo.

Ivo havazive kuti vamwe vanhu vanowedzera kunzwira tsitsi uye kunzwa kunodziya kushamwari dzavo, pamusoro pevasingazive.

Vakabatwa kwazvo munyika yavo zvekuti inoshaya hanya, hushamwari, uye panjodzi manzwiro.2. Iwo ari kure uye ari kure.

Vanhu vane hunhu hunotonhora vanogona kusangana sevanonyara kana kusava nehanya pakutanga, asi ivo vanowanzo dzivirirwa kubva kune zvese zvakavatenderedza.

Ivo havawanzo kunzwa manzwiro nenzira imwecheteyo sevanhu vazhinji, saka vanogona kuzviwana zvakaoma kuva mumapoka evanhu kana kungoita vasina hanya zvakakwana kuti vapinde mune chero chinhu.

Kazhinji kazhinji, ndeyekupedzisira. Ivo vanowanzo gara kure nechinhu chipi zvacho chinosanganisira zvakanyanya manzwiro kana kudyidzana.

3. Vanosangana sevakuru uye vasina mutsa.

Iko kunowanzo kuve nechinhu chekuzvikudza chakakomberedza vanhu vane moyo inotonhora - vanonzwa sekunge ivo vari pamusoro pako uye vanoita sekunge iwe hauna kana kukodzera nguva yavo.

Vanogona kunge vasina hunhu zvakanyanya dzimwe nguva - izvi zviri pasi pekuti ivo havana hanya nezvezvakanaka zvemhando yepamusoro kana zvevamwe vanhu manzwiro.

Ivo vanogona kutove vakareva nemaune, vachibuda munzira yavo kukuita kuti unzwe zvakashata pamusoro pako.

4. Vanowanzozvifunga uye vanozvinyudza.

Iwe unogona kunge wakacherekedza kuti vazhinji vevanhu vane moyo inotonhora vane muganho vanokoshesa ivo pachavo - vanoita kunge ivo vari pamusoro pevamwe vese.

Ivo vanowanzo davira kuti ivo vakakosha zvisingaite, vanoyevedza, uye vanonakidza, uye havadi kukotamira pasi kudyidzana kwevanhu kwakadai sekutaura kudiki kana kunzwira tsitsi.

Ivo havana chavanofarira kune vamwe vanhu, saka pamwe havangakubvunze zvakawanda nezvako, uye, kana ukavazivisa chero ruzivo rwemunhu kwavari, havangateerere kana kuita hanya, zvakadaro.

maitiro ekugadzirisa hukama mushure mekunyepa

5. Havana chivimbo uye havana kuvimbika.

Kuvimba nemunhu anotonhora kwakanyanya kuoma - hauzomboziva kana vachinzwisisa kukosha kwezvinhu kwauri, sezvo zviri pachena kuti hazvina zvinhu zvakawanda vadikani.

Ivo vangangodaro vasina basa nei iwe uchida kuchengeta chimwe chinhu chakavanzika, izvo zvinoita kuti zvive zvakaoma kuziva kana iwe uchifanira kuvimba navo kana kwete.

Vanokurumidza kunyepa - havana basa nezvinoitika kana vakadaro, mushure mezvose.

Saizvozvo, ivo havavimbi nevanhu vakavakomberedza kana. Vanowanzoona zvakaipisisa mune vamwe vanhu - zvakare, vachizviona ivo sevakakwirira kupfuura vamwe vese - uye havaumbire hushamwari hwepedyo kana hukama.

Uku kushomeka kwekudyidzana kwevanhu uye kunzwira tsitsi kunogona kuwedzera kusimbisa nei vasingavimbi nevamwe vanhu.

6. Vanozviriritira uye vakasindimara.

Nekuti ivo vanoona avo vakavapoteredza sevakaderera, ivo vanovimba chete pachavo kuti vaite zvinhu.

Kuzvimiririra kunogona kupenya munzira dzakawanda, uye kazhinji kunoratidza hutano hwakanaka hwekuzvivimba uye kugona.

Muvanhu vane moyo inotonhora, zvisinei, zvakabatana neidi rekuti ivo vanofunga ivo vari nani zvakanyanya kupfuura vamwe vese - pane zvese.

Ivo vanowanzo kuve vakaomesa musoro zvakare. Mushure mezvose, ivo vanoziva zvakanyanya, handiti?

7. Vari kudzora.

Rutivi-mhedzisiro yekuzvishingisa uye kusindimara ndeyekuti vanhu vanotonhora vanofarira kuva nezvinhu nenzira yavo vega.

Izvi zvinoratidzira sehunhu hunodzora nekuti havangofunga ivo chete kuti vanoziva zvakanyanya, vane hanya zvishoma nezvekuti vamwe vanhu vanonzwa sei kuti havatyi kuvabata pamusoro.

Vachataura pamusoro pevamwe, vachiomerera kuti zvinhu zvinoitwa neimwe nzira, uye voita sarudzo dzeboka rese kunyangwe ruzhinji ruchida chimwe chakasiyana.

8. Vanogona kunge vachitengesa vamwe.

Vanhu vari kutonhora pamoyo kushaya tsitsi , uye havawanzo kuona zviito muchiedza chakafanana neavo vane hutano hwakanaka hwekunzwira tsitsi.

Saizvozvo, ivo vanogona kutengesa avo vakavakomberedza, kungave nemaune kana neimwe nzira.

Ivo vanogona kubuda munzira yavo kuenda nyadzisa kana kukukuvadza, nekuda kwekuti vanogona uye havana hanya nemhedzisiro yacho.

Saizvozvo, vanogona kuita netsaona kuti vakutsamwe nekuti ivo pachavo havagumbuke kana mumwe munhu akavaitira zvakafanana.

Chero nzira, pamwe havazonzwi kuzvidemba nazvo…

9. Ivo vanodzokorora vatadzi.

Saka, vakaita zvinhu zvishoma zvausingabvumirani nazvo. Saka ane munhu wese, handiti?

Zvakanaka, vanhu vane moyo inotonhora vanogona kuramba vachiita izvo zvakafanana zvinhu kakawanda.

Sezvatakambotaura, havana mwero wekunzwira tsitsi sevanhu vazhinji, saka usazvinzwe wakashatirisa avo vakavakomberedza.

Saka nekudaro, vanogona kuramba vachikuitira zvakaipa, kana kukukuvadza nenzira dzakafanana kakawanda. Izvi zvinowanzo kukonzerwa nekutenda kwavo kuti uri wakaderera - kuti iwe unofanirwa kuitirwa kuti unzwe zvakashata, ndoda.

Vanogona kukubiridzira kakawanda uye vasina hanya kuti zvinokuvadza, kana ivo vanogona kuramba vachiparadzira runyerekupe pamusoro pako, semuenzaniso.

Vanoziva zvavari kuita uye vane chinangwa chakaipa.

10. Vanokurumidza kuenda mberi.

Kana iwe uchinge wakwanisa kugadzira for zvinoita kubatana kwechokwadi nemunhu ane moyo unotonhora, usashamisike kana ikapera kamwe kamwe.

Ivo vanokurumidza kukusiya iwe kunze muchando uye vanozozvidza kuti zvinosuwisa sei izvo zvinogona kukuita iwe unzwe.

Izvi zvinokonzerwa nekushaikwa kwemhando ipi neipi yemanzwiro kana kubatana kwemweya izvo zvavanogadzira neavo vakavapoteredza.

Kunyangwe iri nzira yekudzivirira kana kungoita zvakashata zvakashata, ivo vanodonhedza iwe nekukurumidza sekukusimudza kwavakaita iwe, chenjera!

11. Ivo vane hunyengeri.

Vanhu vane moyo inotonhorera havanetseki nemhedzisiro yezviito zvavo zvekuti vanogona 'kukutsvagisa' kuti uve wakafanana navo.

Vanogona kuita kuti iwe uite zvinhu zvausina kugadzikana nazvo, kana kumanikidza ruoko rwako maererano nemaitiro uye matauriro aunoita.

Vangave nemhosva-kukukanganisa iwe kana kubira iwe muzvinhu, zvese nekuti vanogona.

12. Zvinoparadza.

Nekuti havaoni kukosha kwezvinhu izvo vamwe vanhu vanoona sezvitsvene, havana dambudziko kuvakanganisa.

Zviitiko zvemhuri zvinogona kukanganisika, hushamwari hunogona kuputswa, uye hukama hwevamwe vanhu hunogona kuva chinhu chekuvhiringidza nacho 'kunakidzwa.'

Vanhu vanotonhora havafarire kana kubvuma manzwiro evamwe vanhu, saka musina nyaya yekuita zvinhu zvinomutsa zvakanyanya hupenyu hwavo.

13. Dzinopwanya mweya.

Kana iwe wakambove hushamwari nemunhu ane moyo unotonhora, iwe unozoziva kushata kwavanokuita kuti unzwe dzimwe nguva.

Zviri kuvhiringidza kutambiswa nawo, usingamboziva kana iwe uchikosha kwavari uye kana vane hanya newe zvechokwadi kana kwete.

Ivo vanogona kukuita iwe wechipiri-kuzvifungidzira iwe pachako kana kumanikidza iwe kuti ubvunze yako pachako kukosha.

Vachave vakatsunga kuramba vari pamusoro uye vari pamusoro, vasina hanya nekukuvadza maitiro avo angave iwe nekuzviremekedza kwako.

14. Ivo vanogara vasina kuroora.

Ivo havana kunyanyo kunetsekana nezvekuumba kubatana kwemanzwiro nechero munhu uye vanozvinyima-kuzvibata uye vane udyire kuti vave muhukama hwakanaka, hune hutano.

Saka nekudaro, vanhu vazhinji vane moyo inotonhora vanogara vasina kuroora kwenguva yakareba, kana vane tambo yeiyo pfupi, isina hukama 'hukama.'

Kusakwanisa kwavo kuvimba kana kuvimbwa kunoita kuti zviomere ivo kuzvipira.

15. Vanovenga kuratidzwa kwerudo rwemuviri.

Nekuti ivo vari kure uye vasingafarire zvinhu zvemwoyo, munhu asina hanya anowanzovenga chero kuratidzwa kwerudo rwepanyama - kunyanya paruzhinji.

Hugs dzakafanana neKryptonite kwavari uye vanokwidza kumusoro kana kudzoka kumashure chero munhu paanoedza kupinda mune imwe.

Ivo havanzwe kugadzikana nerudo mune chero zvimiro zvaro, asi kuratidzwa kwemuviri kwakanyanya kunetsa nekuti vanovaona sehukama husina basa.

16. Ivo vanoona vamwe sevanyanyisa.

Mumwe mugumisiro wekusada kwavo manzwiro uye manzwiro ndeekuti ivo vanofunga kuti vamwe vese ndizvo zvakare nzwisisa.

Saka pavanotaura kana kuita chimwe chinhu chinogumbura mumwe munhu, havagone kunyatso nzwisisa izvo zvavanoona sekunyanyisa.

Mupfungwa dzavo, vaive vachingoseka kana kutaura chokwadi, chete sarudzo yavo yemazwi kana kuendesa kwavo ndiko kwakarwadza mupi.

17. Kashoma kukumbira ruregerero.

Kutaura nezvekurwadzisa manzwiro, munhu ane moyo unotonhora handizvo zvese zvingangoti ruregerero kana kuyedza kuzviita kune mumwe munhu wavakatsamwisa.

Nekuti havazotsamwiswa nezvose zvavakaita, havaoni nei vachifanira kukumbira ruregerero nezvazvo.

Kana vakakumbira ruregerero, pane mukana wakanaka wekuti vari kutsvaga kuwana chimwe chinhu kubva pazviri kwete nekuti vane urombo nemoyo wese nezvavakaita.

18. Hazvina kuvimbika.

Izwi remunhu anotonhora hazvireve zvakawanda nekuti ivo havagone kuvimbwa nekurichengeta.

dave meltzer 5 nyeredzi mutsimba machisa

Vanogona kuita zvipikirwa zvisina basa mukuziva kuti vanozozvityora nekuti havatye kana kutonzwa mhedzisiro yekuita kudaro.

Ivo vanogona nyore kukwesha kwete kutendeukira kune chimwe chinhu kana kusatarisira chimwe chinhu chavati ivo vaizochengeta. Ivo havangoone zvinhu izvi sechinhu chikuru.

19. Havana basa nezvinofungwa nevamwe.

Chikamu chekuti nei vasina kuvimbika ndechekuti havana hanya nekuti vamwe vanhu vanovaona sei.

Kunyangwe zvisina hanya kana kure kana kuti zvine chepfu zvine mutsindo, ivo vanokanganisa kufunga maonero evamwe seanoshanda saka vakafanana nemvura kubva kumusana wedhadha.

Mune dzimwe nzira, iyi ndiyo imwe yakanaka yekuve munhu ane moyo unotonhora nekuti vanhu vazhinji vangade kusava nehanya zvakanyanya nezvavanofunga vamwe vanhu.

Unogona zvakare kuda: